fbpx

Privacyverklaring Bodde Installatietechniek

Bodde Installatietechniek verzamelt uw naw-gegevens en gegevens over de werkzaamheden in en rondom het pand waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?
Deze gegevens worden gebruikt voor het verstrekken van offertes, het aangaan en uitvoeren van de diensten van Bodde Installatietechniek en de daarbij behorende administratie.

Wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens
Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn van de gegevens
Uw gegevens worden ten minste zo lang als noodzakelijk bewaard voor het uitvoeren van een overeenkomst en minimaal voor zolang dat wettelijk verplicht is. Wanneer u aangeeft dat u geen gebruik wenst te maken van onze diensten, zullen wij uw gegevens verwijderen, tenzij dit bij wet verboden is of deze gegevens noodzakelijk zijn voor het voeren van een juridische procedure.

Opslaan en gebruik van de gegevens
Uw gegevens worden handmatig opgeslagen op de computers die in bezit zijn van Bodde Installatietechniek. Deze gegevens worden enkel door de daarvoor bevoegde personen binnen Bodde Installatietechniek gebruikt.

Delen van de gegevens
Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Toestemming voor het gebruiken van uw gegevens
Wanneer u via onze website (www.boddeinstallatietechniek.nl) een contactformulier invult of contact met ons opneemt per e-mail (info@boddeinstallatietechniek.nl) of telefoon (085-0600662), geeft u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken voor hetgeen hierboven is aangegeven.

Inzage en wijzigen van de gegevens
U kunt te allen tijde per e-mail of telefoon een verzoek indienen om de gegevens die wij van u hebben bewaard in te zien en/of deze te wijzigen.

Verwijderen van de gegevens
U kunt te allen tijde per e-mail of telefoon een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen. Wij zullen zo snel als mogelijk is aan uw verzoek voldoen, tenzij dit niet mogelijk is vanwege een wettelijke verplichting of juridische procedure.

Vragen
Voor vragen over al het bovenstaande of andere vragen over het gebruiken van uw gegevens, verzoeken wij u contact op te nemen met ons door middel van het invullen van een contactformulier op onze website, of per e-mail of telefoon.

Klachten
Wanneer u klachten heeft met betrekking tot ons gebruik van uw gegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.